bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Vrije keuze advocaat

Het Europees Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 een voor de rechtspraktijk belangrijke uitspraak gedaan. Het Hof heeft bepaald dat de verzekerde van een rechtsbijstandverzekering zelf zijn/haar advocaat mag kiezen als er een procedure moet worden gevoerd voor de rechter.

De rechtsbijstandsverzekeraar mag in eerste instantie wel juridische specialisten op een zaak zetten, maar indien er in een lopende zaak een procedure moet worden gevoerd voor de rechter, dan zal de rechtbijstandsverzekeraar de verzekerde er op moeten wijzen dat er de mogelijkheid is een advocaat te kiezen, die niet in dienst is bij de rechtsbijstandsverzekeraar. Als de verzekerde gebruik maakt van een advocaat zal de rechtbijstandsverzekeraar de redelijke en noodzakelijke kosten van die advocaat moeten vergoeden.

Veelal is het wel zo dat de verzekerde niet zelf rechtstreeks opdracht kan geven aan een advocaat. Eerst moet de kwestie bij de rechtbijstandsverzekeraar worden aangemeld. Vervolgens kan dan de inschakeling van een advocaat worden besproken.

Indien u vragen heeft over de inschakeling van een advocaat in een kwestie die bij uw rechtsbijstandverzekeraar loopt of gaat lopen bel dan met ons kantoor. Wij staan u graag bij.

 

Delen op