bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 zijn er een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Het gaat ondermeer om de volgende wijzigingen.

Proeftijd
In artikel 7:652 BW is vastgelegd dat er geen proeftijd meer kan worden aangegaan bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van ten hoogste 6 maanden.

Aanzegtermijn
In artikel 7:668 BW is vastgelegd dat er een zogenaamde aanzegtermijn geldt. De werkgever moet uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt de werknemer schriftelijk informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke arbeidsvoorwaarden.

Concurrentiebeding
In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding niet meer toegestaan. Louter indien een schriftelijke motivering wordt gegeven (zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen) is uitzondering op de hoofdregel mogelijk.

Mochten als gevolg van bovenstaande wijzigingen vragen ontstaan, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor en vragen naar mr. Joost Velthoven (0344 - 654 315).

Delen op