bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

WhatsApp aanzegging toegestaan

Vanaf begin van dit jaar dient de werkgever iedere werknemer, die een dienstverband heeft voor een bepaalde tijd, uiterlijk één maand voor het einde van het dienstverband op de hoogte te stellen van het feit dat het dienstverband wordt voortgezet en onder welke voorwaarden. De zogenaamde aanzegplicht.

Deze aanzegging dient conform de wet schriftelijk plaats te vinden. Indien geen aanzegging wordt gegeven of niet aan de formaliteiten wordt voldaan, is een boete gelijk aan één bruto maandsalaris aan de werknemer verschuldigd.

De kantonrechter te Amsterdam heeft afgelopen voorjaar een oordeel gegeven over de term "schriftelijk". Uit de uitspraak van de kantonrechter (ECLI:NL:RBAMS:2015:3968) blijkt dat de aanzegging niet per definitie in een fysiek document hoeft te zijn vastgelegd. Belangrijk is in ieder geval dat er voor het verlopen van de aanzegtermijn een bevestiging van de werknemer is dat hij de aanzegging heeft ontvangen. De wijze waarop de aanzegging is gedaan lijkt dan minder belangrijk. De toekomstige jurisprudentie zal het uitwijzen.

Mocht u vragen hebben over de aanzegverplichting, dan kunt u contact met ons opnemen.

Delen op