bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

WW-uitkering wijzigt per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 verandert de berekening van de duur van de verlengde WW-uitkering.

Als u niet direct nieuw werk kunt vinden na een ontslag, kunt u in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dit vervangt het inkomen.

Wekeneis en jareneis
U heeft recht op de basisuitkering (3 maanden) als u voldoet aan de wekeneis. Dit betekent dat u in de 36 weken voorafgaand aan uw werkeloosheid minimaal 26 weken moet hebben gewerkt.

U heeft ook nog recht op de verlengde WW-uitkering als u voldoet aan de jareneis. Dit houdt in dat u in de vijf jaren voordat u werkeloos werd, minimaal 4 jaren hebt gewerkt. 

Op 1 januari 2016 verandert de opbouw en de duur van de verlengde uitkering. De basisuitkering blijft ongewijzigd.

Arbeidsverleden
De duur van uw WW-uitkering hangt af van het arbeidsverleden. Op dit moment krijgt u één maand WW-uitkering per gewerkt jaar. Per 1 januari 2016 geldt dit alleen nog voor de eerste tien jaar uit uw arbeidsverleden. U krijgt vanaf het elfde jaar nog maar een halve maand WW-uitkering.

Berekening
U mag elk jaar meetellen vanaf het jaar waarin u 18 jaar werd tot 1 januari 1998. Of u in dat jaar ook iets heeft verdiend, is niet aan de orde. Van de jaren tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2013 mag u alleen de jaren meetellen waarin u over minimaal 52 dagen loon heeft gehad. Bij de jaren vanaf 1 januari 2013 is alleen sprake van een arbeidsverleden als u over minimaal 208 uren loon heeft ontvangen.

Verkorten WW-uitkering
Momenteel heeft u recht op een WW-uitkering van minimaal drie maanden en maximaal 38 maanden. Deze 38 maanden zullen in etappes worden afgebouwd naar maximaal 24 maanden in de periode vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019.

Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem contact met ons op!

Delen op