bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Geen ernstig verwijtbaar handelen toewijzing transitievergoeding

De werknemer wiens dienstverband na tenminste 24 maanden door de werkgever wordt beëindigd, heeft ingevolge artikel 7:673 BW in beginsel van rechtswege aanspraak op een transitievergoeding. De werkgever is aan de werknemer geen transitievergoeding verschuldigd indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

De werkgever heeft derhalve voor ogen gestaan dat voor ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden en dat niet snel mag worden aangenomen dat er geen transitievergoeding verschuldigd is.

In een recente zaak bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch was aan de orde dat een werkgever stelde dat een werknemer ernstig verwijtbaar zou hebben gehandeld door niet te reageren op e-mails (inkooporders), zakelijke e-mails naar zijn privé-e-mailadres te sturen, commercieel gevoelige bedrijfsinformatie op een usb-stick te zetten en een sollicitatiegesprek onder werktijd te voeren.

Het gerechtshof oordeelt dat er geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen. De motivering van de werkgever was onvoldoende en de handelingen waren niet ernstig genoeg.

Kortom, het is als werkgever zaak om het ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer aan te tonen, anders is gewoon de transitievergoeding verschuldigd. De toetsing is streng!

Bron: ECLI:NL:GHSHE:2016:4047

Delen op