bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Ontslag wegens disfunctioneren na verbetertraject

Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat een werknemer mag worden ontslagen vanwege disfunctioneren na een verbetertraject van slechts zes weken.

Het ging om een productiemedewerker die al sedert 2003 in dienst was en al eerder gewezen was op zijn functioneren. De werkgever is daarna goed gaan toezien op zijn functioneren. De werkgever was daartoe ook bevoegd.

Omdat het functioneren, naar het oordeel van de werkgever, te wensen overliet, is er met de werknemer gesproken. Er wordt een verbetertraject overeengekomen van zes weken. De wet geeft geen regels hoe een verbetertraject er inhoudelijk uit moet zien en hoe lang deze moet duren. Het verbetertraject levert, naar het oordeel van de werkgever, niet het gewenste resultaat op. Daarop dient werkgever een verzoek tot ontbinding in en dat verzoek wordt toegewezen.

De werknemer laat het er niet bij zitten en tekent hoger beroep aan. Eén van de argumenten van de werknemer was dat het verzoek niet mocht worden toegewezen, omdat het verbetertraject te kort zou zijn geweest. Het gerechtshof bevestigt de uitspraak van de kantonrechter. Gezien het laaggeschoolde werk en de lengte van het dienstverband was het relatief korte verbetertraject toegestaan.

Voornoemde uitspraak lijkt er op te wijzen dat rechters verzoeken tot ontslag vanwege disfuntioneren pragmatischer gaan beoordelen dan tot voor kort het geval is geweest.

Kortom, het loont de moeite het verbetertraject goed op te zetten bij een disfunctionerende werknemer. Inspanning loont!

Bron: ECLI:NL:GHARL:2016:6796

Delen op