bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Telefonische mededelingen UWV

De Centrale Raad van Beroep heeft op 20 april 2016 in een uitspraak bepaald dat voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel in ieder geval vereist is dat van de kant van het tot beslissen bevoegde orgaan uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezeggingen zijn gedaan, die bij de betrokkende gerechtvaardigde verwachtingen hebben gewekt.

Het is aan diegene die beroep heeft gedaan op het vertrouwensbeginsel om te bewijzen dat hem zulke toezeggingen zijn gedaan.

In casu stelde een burger dat hij op 7 augustus 2012 en 25 maart 2013 telefonische mededelingen had ontvangen van medewerkers van UWV. Hij kan echter niet bewijen dat hem concrete mededelingen zijn gedaan. Dit geldt ook voor een telefonisch onderhoud van 24 januari 2013 met zijn werkcoach.

Kortom, het blijft van essentieel belang om van mededelingen die door bestuursorganen worden gedaan een schriftelijke bevestiging te verkrijgen.

Bron: ECLI:NL:CRVB:2016:1496

Delen op