bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Kosten rechtsbijstand in strafzaken

Indien een verdachte in voorlopige hechtenis zit, heeft deze recht op een subsidie voor de kosten van een advocaat. De betaling vindt plaats door de Raad voor Rechtsbijstand. De toevoeging wordt op last van de rechtbank of op aanwijzing van het Openbaar Ministerie verstrekt. Tot op heden werd daarbij niet getoetst aan het inkomen en het vermogen van de verdachte. Indien de verdachte geen gebruik wenst te maken van een toevoeging, maar toch rechtsbijstand wil, dan kan deze zelf een advocaat kiezen en deze zelf betalen.

Sedert 1 maart 2017 kan de Raad voor Rechtsbijstand, na een onherroepelijke veroordeling door de rechter, de totale kosten die de Raad heeft betaald aan een toegevoegde advocaat terugvorderen. De Raad toetst dit aan de hand van het inkomen en vermogen van de verdachte. De toets vindt plaats aan de hand van de financiële gegevens bij de Belastingdient van twee jaar geleden (het peiljaar). Mocht het inkomen en/of vermogen te hoog zijn om in aanmerking te komen voor een toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand, dan moet de verdachte zijn of haar advocaat zelf betalen.

Via de website www.rechtsbijstand.nl kan de verdachte, met het burgerservicenummer, bij de Raad een inkomensverklaring aanvragen waaruit blijkt of het inkomen en/of vermogen in het peiljaar hoger is dan toegestaan.

Delen op