bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Disclamer

Wij betrachten grote zorgvuldigheid bij de inrichting en het onderhoud van deze site. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat daarop geplaatste informatie niet meer actueel of juist is. Voor de opgenomen informatie op deze site aanvaardt Advocatenkantoor Velthoven daarom geen enkele aansprakelijkheid.

 

Hoewel Advocatenkantoor Velthoven zijn daarvoor ingeschakelde hulppersonen opdracht heeft gegeven adequate maatregelen te nemen genomen teneinde via de site verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, kunnen onrechtmatige acties van derden nimmer volledig worden voorkomen.

 

Advocatenkantoor Velthoven biedt u derhalve altijd de mogelijkheid uw gegevens op andere wijze aan hem kenbaar te maken. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Advocatenkantoor Velthoven. Niets afkomstig van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Velthoven.

 

Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer kunnen worden gericht aan info@advocatenkantoorvelthoven.nl

 

Advocatenkantoor Velthoven is de handelsnaam van mr. J. Velthoven. Advocatenkantoor Velthoven heeft zijn hoofdvestiging te Tiel en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30252860.

Delen op