bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Klachtenregeling

Klachten

Ontevreden over onze dienstverlening?
Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, verzoeken wij u uw klacht eerst voor te leggen aan mr. Velthoven. In overleg met u wordt zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem gevonden.

Mocht het overleg niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Kijk voor meer informatie op www.degeschillencommissie.nl.

klik hier voor de interne klachtenregeling

Delen op