bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Privacy Statement

Inleiding
Dit privacy statement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.advocatenkantoorvelthoven.nl. Advocatenkantoor Velthoven is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen
De website en blogsites van Advocatenkantoor Velthoven zijn eigendom van en worden beheerd door Advocatenkantoor Velthoven. Advocatenkantoor Velthoven respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Advocatenkantoor Velthoven maakt daarbij onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens een registratieprocedure of tijdens het contact met een advocaat).

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van de website automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die Advocatenkantoor Velthoven in het kader van de website en blogsites verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
• voor het verrichten van de aangeboden diensten;
• om met u in contact te kunnen treden;
• om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Advocatenkantoor Velthoven (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
• het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Advocatenkantoor Velthoven (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Advocatenkantoor Velthoven);
• het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Advocatenkantoor Velthoven.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Advocatenkantoor Velthoven daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Advocatenkantoor Velthoven stelt.

Gebruik van Google Analytics op de Website
De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Advocatenkantoor Velthoven kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen en recht op inzage en correctie
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Velthoven, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons secretariaat, bereikbaar op telefoonnummer 0344-654315 of e-mailadres info@advocatenkantoorvelthoven.nl.

Dit privacy statement is van 18 september 2018.

Delen op