bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Ontslag op staande voet

Onder omstandigheden kan de werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer met onmiddellijke ingang met dringende reden beëindigen.

Een dringende reden voor ontslag op staande voet kan zijn: diefstal, misleiding of verduistering.

Aan een ontslag op staande voet zitten een aantal vereisten. Ten eerste dient er sprake te zijn van een dringende reden. De praktijk leert dat niet altijd vanaf het begin duidelijk is of hier sprake van is. Daarnaast moet het ontslag onverwijld worden gegeven, schriftelijk aan de werknemer worden bevestigd.

De werknemer roept veelal de nietigheid van het ontslag in en houdt zich beschikbaar voor het verrichten van zijn bedongen arbeid.

Indien de werkgever het ontslag op staande voet dan handhaaft, kan de werknemer een kort geding starten. De werkgever loopt het risico dat de kantonrechter de vordering van de werknemer toewijst. Er moet dan loon worden betaald met terugwerkende kracht vanaf het moment dat het ontslag op staande voet is gegeven tot het rechtsgeldige einde van de arbeidsovereenkomst.

Vaak leidt een kort geding tot een onherstelbare relatie tussen werkgever en werknemer en wordt de arbeidsovereenkomst alsnog beëindigd met wederzijds goedvinden. In dat geval hebben zowel de werkgever als werknemer bijstand van een advocaat nodig.

Delen op